Möt Julia

Julia har arbetat hos Fair Trade-producenten Undugu i snart 8 år. Hon blev tvungen att börja arbeta för att kunna ha råd med hushållets utgifter. Hon har sju barn och genom sitt arbete har hon nu kunnat betala för barnens skolgång. Skolgång i Kenya kostar 500 USD per år och barn och hemskolning kostar 200 USD per år. Julias barn har alla gått antingen i skola eller i hemundervisning. Hon själv gick bara i skolan fram till åttonde klass.

Idag arbetar Julia med polering av täljsten och hon arbetar i en grupp om 15 personer varav 7 är kvinnor. Alla får lika lön för lika arbete och Julia berättar att hon får betalt i förskott, hon känner sig också delaktig i beslutsfattandet i organisationen.

 

”Jag började arbeta på Undugu för att ha råd med mat och för att sätta mina barn i skolan”, Julia, arbetare på Undugu

 

– Möt Jacquiline

– Tillbaka till Undugu

Julia

Arbetare på Undugu, Kenya