Möt Jacquiline

Jacquiline är produktionschef på Undugu i staden Kisii. Hennes arbete innebär övergripande ansvar för produktionsprocessen, kundspecifikationer och kvalitetssäkring. Hon är utbildad designer och menar att det är viktigt att man stödjer kvinnor i sin utveckling och att de känner att de är en av sitt eget samhälle. Fair Trade har gjort det möjligt för Undugu att arbeta tillsammans med externa kunder inom WFTO, att utbyta idéer och att sälja produkter utomlands. Jacquiline anser att det underlättar att sälja till andra WFTO-medlemmarna, då vet man reglerna och att det är en transparant handelskedja.

”Fair Trade innebär lika tillämpning i hela handelskedjan, från produktion till slutkonsument”, Jacquiline, arbetare på Undugu

 

-Möt Julia

-Tillbaka till Undugu

Jacquiline

Arbetare på Undugu, Kenya