Jämställdhet

Ett av Selyns grundläggande arbete är arbetet med jämställdhet. Därför har man skapat hälsocenter och daghemsanläggningar för att uppmuntra och underlätta för yngre kvinnor att arbeta. Genom den kapacitetsutveckling som Selyn erbjuder får kvinnan också redskap i hur man hanterar sociala frågor som våld i hemmet, alkoholism, kvinnors hälsa och balansen mellan jobb och privatliv.

 

-Möt Selyn

-Hållbar uveckling

-Bilder

Selyn

Sri Lanka