Hållbar Utveckling

Selyn är garanterad Fair Trade enligt WFTO och deras produkter är WFTO-märkta. Det innebär att Selyn ger alla sina anställda en rättvis betalning, är transparant och demokratisk, samt tar miljömässigt ansvar. Inom Selyn har alla anställda rätt att fackligt organisera sig och det är förbjudet med barnarbete.

Kapacitetsutveckling är en viktig del av Selyns arbete. Arbetarna på Selyn, med särskilt fokus på landsbygden, erbjuds utbildning i färg, design, produktivitet, ledarskap och entreprenörskap för att själva kunna ta kontroll över sin egen situation och möjliggöra en förbättra levnadsstandard. Ledarskaps- och entreprenörskapsprogrammen är särskilt utformade för individer att kunna ta sig vidare och själva kunna driva företag. På så sätt bidrar man även till utvecklingen i lokalsamhället.

Totalt har Selyn etablerat över 16 verkstäder i byar på landsbygden i utkanten av nordvästra, östa och södra provinserna på Sri Lanka. Arbetarna har även fått cyklar av Selyn för att lättare ta sig till jobbet.

 

WFTO-SelynT

 

 

-Möt Selyn

-Jämställdhet

-Bilder

 

Selyn