WomenCraft

WomenCraft är ett kvinnokooperativ i östra Afrika som arbetar för kvinnans egenmakt och entreprenörskap. WomenCraft startade 2007 som en genomförandepartner till FN: s flyktingkommissariat (UNHCR) och som ett svar på kvinnors avsaknad av inkomstgenererande möjligheter i ett tidigare konfliktdrabbat område. Sedan dess har WomenCraft växt till att bli ett dynamiskt, icke-vinstdrivande, företag som gynnar före detta kvinnliga flyktingar från Burundi, Rwanda och Tanzania. Idag är över 300 kvinnor är anslutna till kooperativet och tillverkar korgar där återvunna färgstarka textilier används från den lokala marknaden.

”Sedan jag började väva har jag haft en fantastisk utveckling. Innan hade jag inget hus. Nu lever jag i mitt eget hus, är engagerad i boskapsuppfödning och mina barn går i skolan. Vi har tillräckligt med kläder och jag äter tre måltider per dag”, berättar Angelika Rauben, arbetare på WomenCraft.

Importör: The House of Fair Trade

Butiker: Fair Trade Återförsäljare

 

WomenCraft

spela upp
Produkter

Produkter

WomenCraft tillverkar vackra korgar med färgstärkt Kitenge-tyg. Korgarna importeras till Sverige av WFTO-medlemmen The House of Fair Trade och säljs hos Organisationen Fair Trade Återförsäljarnas medlemmar - Världsbutiker, Fair Trade Shops m.fl.

Hitta producent