Möt Villageworks

  • Bildat: 1998
  • Antal hantverkare: ca 150
  • Produkter: Textilier, väskor, sjalar m.m.
  • Medlem i World Fair Trade Organization (WFTO)

Khun är 26 år gammal och har arbetat för VillageWorks i tre år. Hon är gravid med sitt andra barn som hon planerar att föda på sjukhuset. Hon berättar att alla arbetare har sjukvårdsförsäkring via Villageworks. Nästa år kommer hennes första barn att börja förskolan, detta kostar 15 USD per månad. Genom det hon tjänar på Villageworks har hon råd med förskola, hon har hand om sin egen ekonomi och en del går till sparande.

 

”Den största förändringen med att börja arbeta på Villageworks är att jag inte längre är beroende av mina föräldrar, jag har blivit mer självständig”, Khun, arbetare på VillageWorks

 

Villageworks bildades 1998 med syfte att skapa arbete för kvinnor på landsbygden och på så sätt motverka trafficking. Kvinnorna kan arbeta från deras hem, därmed behöver de inte resa in till städerna för att arbeta. Genom att kvinnorna blivit mer självständiga och har hand om ekonomin kan barnen gå i skolan och studera vidare på universitet. Anak, en av grundarna av Villageworks, menar att barnen på så sätt kan få en bättre framtid. Majoriteten av Villageworks arbetare är kvinnor och har en stabil inkomst.

Villageworks har fem centra, fyra ute på landsbygden och ett i huvudstaden Phnom Penh. I Phnom Penh har majoriteten av arbetarna olika former av funktionsnedsättningar, ofta som följd av sjukdomen Polio. Totalt arbetar ca 150 hantverkare inom Villageworks och varje centra har en chef som är vald av gruppen.

Minimilönen för textilarbetare i Kambodja ligger runt 80 USD (738 SEK) i månaden. Inom Villageworks får arbetarna betalt runt 145 USD samt för boende, deras barn går i skolan och de erbjuds sjukvårdsförsäkring. Eftersom att många av arbetarna på Villageworks har olika former av funktionsnedsättningar menar flera att Fair Trade även betyder att människor med funktionsnedsättningar kan få jobb, och att kvinnor och män kan göra samma arbete och får lika lön.

 

“Jag mår mycket bättre här på Villageworks än när jag arbetade i en textilfabrik där jag blev övervakad hela tiden. Här kan jag komma med egna förslag på förbättringar”, Norm, arbetare på Villageworks

 

Arbetarna på Villageworks erbjuds olika utbildningar i teknik, effektivitet och rättvis handel. Kvinnorna har fått en starkare självkänsla och deltagandet är högt i de regelbundna mötena. Villageworks driver också ett projekt, life plus project, där tjejer som går i gymnasiet får lära sig broderi.

Villageworks exporterar majoriteten av produkterna till framförallt Europa. Anak berättar att WFTO-importörer är mer förstående än andra företag som ofta är väldigt konkurrensbetonade.  Medlemskapet i WFTO har även hjälpt Villageworks att bli bättre och förbättra ledarskapet, samt att skapa större nätverk.

Villageworks, Kambodja