Möt Palam

Palam Rural Centre startade 1978 som ett projekt för att stödja kastlösa läderarbetare i södra Indien. De var skickliga på sitt hantverk men ofta fattiga, marginaliserade och analfabeter. Genom Palam fick de en möjlighet till långsiktig försörjning. Under 1980-talet flyttade många multinationella företag sin produktion till Indien och slog ut många av landets traditionella hantverksproducenter. Det blev svårt att hitta marknader för läderprodukterna och Palam lade istället om sin verksamhet och började producera tvålar.

Idag försörjer tvåltillverkningen ungefär 150 personer med familjer. Verksamheten drivs som ett demokratiskt kooperativ och når ut till de fattiga i regionen, oavsett kast.

Tack vare försäljningen av tvålarna har man köpt mark och hus åt hantverkarna, en vårdcentral och en skola. Pengarna går också till sociala program, räntefria lån, utbildning, pensioner och hälsovårdsprogram för de anställda. Palam har också inlett ett projekt, ”adoptera en by” för att främja samhällsutvecklingen och möjligheten för människor i närliggande områden att få en inkomst.

Många av barnen till Palams producenter i första och andra generationen har utbildat sig till lärare, sjuksköterskor och revisorer. De unga tar tillbaka kunskapen in i organisationen och fortsätter att utveckla verksamheten. Tack vare Palams insatser kan de bryta de mönster som kastsystemet och fattigdomen skapat.

 

Importör: The House of Fair Trade

Butiker: Fair Trade Återförsäljarna

Palam, Indien

Produkter

Produkter

De väldoftande tvålarna tillverkas av lokalproducerade vegetabiliska oljor och har blivit en försäljningssuccé. Palams tvålar importeras till Sverige av WFTO-medlemmen The House of Fair Trade och finns att köpa i bl.a. Världsbutiker och Fair Trade Shop. Perfekta för ditt hem!