Miljöomsorg

miljoomsorg
Fotocollaget beskriver (från vänster till höger) miljöomsorg i La Maison Afrique FAIR TRADE.

Material: Varorna i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är samtliga tillverkade av lokala, förnyelsebara naturmaterial eller återvinning av skräp.
Naturmaterialen utgörs främst av palmblad, gräs, vass, sisal. Dessa material är vildväxande utan tillförsel av bekämpningsmedel eller konstbevattning. Det är material som har tradition i hantverket och vars hållbara användning ger det vildväxande en plats i Madagaskars ekonomiska utveckling.
Återvinning av skräp: Materialet i metallhantverket utgörs av burkar för vilka återvinningssystem saknas på Madagaskar. Hantverket bidrar därmed till att avhjälpa ett f.n. ökande miljöproblem. Detsamma gäller plastavfallet som utgör material i tillverkning av pärlor.

Tillverkning:
Ett genuint, småskaligt och miljövänlig hantverk. Processen från skörd av naturmaterial eller insamling av returmaterial fram till färdig produkt är i högsta grad manuell.
Palmblad skördas genom regelbunden beskärning av palmer, gräs repas, vass skärs etc. Naturfibrerna bereds med handdrivna processer och soltorkas.
Merparten av naturfibrerna används ofärgade. I det fall färgning är aktuell används färgämnen som uppfyller Öko-Tex 100 standarden.
Flertalet väskor sys samman av handvävt material (utsida), flätad vass (insida). En del av väskorna har handtag av läder. Lädret är vegetabiliskt garvat, fritt från krom.
Flertalet hattar flätas eller virkas, ett mindre antal hattar sys samman med symaskin (hand- eller eldriven).
Hantverkarna är skickliga och noggranna i användningen av materialet. Miljöpåverkan i form av energianvändning och avfall är minimal.

Returmaterialet metallburkar till modellfordon klipps och formas med hjälp av handverktyg. Med tanke på hälsa och säkerhet för hantverkaren, används inga burkar som innehållit giftiga ämnen. Lödning görs med lödkolv värmd på koleld.

Kultur och naturvårdande myndigheter på Madagaskar kontrollerar och godkänner varorna före export. Samtliga varor är certifierade av Ministère de la Promotion de l ’Artisanat som handgjorda (produits fait à la main).

Transport:
100% av varorna båtfraktas från Madagaskar till Sverige. Ett minimum av förpackningsmaterial (återvunna kartonger och säckar) används.
I Sverige: Produkterna packas i kartonger. Inget enhetsmaterial tillförs. Kartongerna levereras till butikerna med lastbil.

Information:
Varorna når konsumenterna via återförsäljare, varav många har stor kunskap om och engagemang för miljöfrågor. Via hemsida etc digitala medier, föreläsningar och trycksaker bidrar La Maison Afrique FAIR TRADE till att informera konsumenter om varornas betydelse ur t ex miljöperspektiv.
Bottom line: Madagaskar har en unik flora och fauna, är en av världens ”biodiversity hotspots”. Att denna miljö skyddas från miljöförstöring och nedskräpning är av oändligt stort värde.

 

-Tillbaka till Madagaskar

Miljöomsorg

Hitta producent