Jämställdhet

Världen är inte jämställd. Jämställdhet är ett globalt rättviseproblem.
I egenskap av Rättvis Handel organisation, tar La Maison Afrique FAIR TRADE tydlig ställning för att i ord och handling ge mer makt och möjligheter åt kvinnor.

Ca 75% av hantverkarna som tillverkar varorna i La Maison Afrique FAIR TRADE sortiment är kvinnor. De som är producentgruppsansvariga; ansvariga för att ta emot lån, leverera in varor, är kvinnor eller kvinna tillsammans med man. Det enda undantaget utgörs av en hattateljé där samtliga 4 verksamma är män. Övergripande koordinering utförs av kvinnor.

Utbetalningarna av lån ger konkret ekonomisk makt och möjligheter åt kvinnorna.
Samtidigt ett stort ansvar.
Kvinnorna har visat sig vara mycket kreditvärdiga; La Maison Afrique FAIR TRADE har efter över 20 års verksamhet ännu inga kreditförluster från hantverkare som inte levererat. Med tanke på de förhållanden som ofta råder på Madagaskar (infrastruktur som saknas, cykloner som är frekventa) är detta imponerande.
Ett annat, större skäl till att ge det ekonomiska ansvaret och befogenheterna till kvinnor är att de investerar i framtiden. Erfarenheten i La Maison Afrique FAIR TRADE visar på att inkomsterna från hantverket ofta blir till barnens universitetsutbildning, förbättring av familjens boende etc välfärd.

De kvinnliga hantverkarna ger med sina inkomster social välfärd åt närstående – något som det extremt fattiga, politiskt instabila landet ofta inte förmår att ge.

 

-Tillbaka till Madagaskar

Jämställdhet

Hitta producent