Fattigdomsbekämpning

Madagaskar är ett av världens allra fattigaste länder. 81,8 % av befolkningen i extrem fattigdom, dvs under 1,9 USD/dag, enligt Världsbanken (2016).
Madagaskar drabbas årligen av cykloner. Landet är det värst cyklondrabbade i Afrika (3.e i världen). Cyklonerna, översvämningar och torka har under de senare åren blivit värre. Undernäringen är utbredd. 50% av alla barn under fem år är kroniskt undernärda.
Landet är politiskt instabilt. Upprepade politiska kriser har inneburit uteblivna internationella lån, investeringar och bistånd. Den senaste djupa politisk krisen startade 2009. Kombinationen av klimat och politik har haft stor inverkan på ekonomin som helhet. Infrastrukturen, t.ex. vägar och elförsörjning, har försämrats dramatiskt. Madagaskar intar t ex bottenplatsen då Världsbanken (Doing Business report 2016) rankar världens länder m a p tillgång till el (installation, kostnad, tillförlitlighet). Madagaskar är också ett av de länder där det är svårast att få tillgång till lån.

Räntefria lån till hantverkarna: La Maison Afrique FAIR TRADE stödjer hantverkarna genom att de dem lån. Detta är av största betydelse för att ekonomiskt fattiga (men på hantverksskicklighet rika!) skall kunna nyttja sitt kunnande. Lånen är räntefria. Lånen betalas ut före det att tillverkning påbörjas och uppgår till hela värdet av planerad tillverkning. Samtliga leverantörer får lån.

Exportadministration: La Maison Afrique FAIR TRADE ombesörjer i samarbete med lokalt företag att skatter blir betalda på Madagaskar samt handläggning av exportadministration. Detta innebär att även hantverkare som inte har registrerat företag (d v s genuina micro-producenter i den informella sektorn) ges möjlighet att vara leverantörer.

Kontinuitet och långsiktighet: Regelbundna beställningar inom ramen för ett långsiktigt samarbete. Maison Afrique FAIR TRADE är inte vinstdrivande. Volontärinsatser möjliggör återinvesteringar.

Pris: Pris som sätts i dialog med hantverkaren, är i lokal valuta, höjs kontinuerligt – och aldrig sänks.

Produktutveckling: Samarbete för produktutveckling som ekonomiskt gynnar producenten.

Förädlingsvärde: Fokusering på varor med högt förädlingsvärde. La Maison Afrique FAIR TRADE handlar inte med råvaror. Det koloniala handelsmönstret byggde på att Afrika var råvaruleverantör. Vi arbetar för förändring.

-Tillbaka till Madagaskar

Vägen till Odette, producent

Hitta producent