Möt Idulgashinna Bio Tea Garden

På de vackra sluttningarna i regionen Uva på södra Sri Lanka, ligger Idulgashinna Bio Tea Garden, världens första ekologiska teodling. Här odlas te av högsta kvalitet i fullständig harmoni med naturen. Teodlingarna, som ligger mellan 1000 och 1900 meters höjd över havet, är erkända som ett av världens bästa regioner för teodling och teet som odlas här omnämns ofta som “Strictly High Grown”.

 
Teodlingen försörjer upp emot 500 familjer uppdelade i olika distrikt. Med hjälp av Fairtrade-premien har arbetarna och deras familjer fått tillgång till bland annat ett datacentrum där det finns möjlighet att gå kurser i datorhantering och internet. Premien har också investerats i daghem där deras barn får vistas under arbetsdagarna, äldreboende, samt tillgång till fri sjukvård. Arbetarnas förutsättningar till ett bättre liv förbättras på så sätt i projekt efter projekt.

Idulgashinna Bio Tea Garden

Sri Lanka
Produkter

Produkter

Idulgashinna Bio Tea Garden tillverkar utsökt te av högsta kvalitet. Produkterna importeras till Sverige av WFTO-importören Sackeus AB