Möt Golden Palm

Golden Palm exporterar träleksaker till Fair Trade-organisationer i hela världen. Deras främsta syfte är att skapa jobbtillfällen för människor på landsbygden där det annars är svårt att hitta sysselsättning.

Golden Palm startade redan 1985 och har sitt huvudkontor i Colombo, Sri Lanka. Leksakerna produceras i verkstäder runt om på landsbygden och sysselsätter ca 125 personer. Vinsten återinvesteras i verksamheten och går bl.a. till nya verktyg och fler arbetstillfällen. Golden Palm säljer sedan sitt hantverk till bl.a. WFTO anslutna importörer över hela världen. I Sverige är det The House of Fair Trade som köper in varorna och de kan köpas lokalt i bl.a. Världsbutiker och Fair Trade Shop (se länkar nedan).

Inom Golden Palm är mer än 80 % av de anställda kvinnor. Inom World Fair Trade Organization (WFTO) utgår man från en rättvis betalning som ska täcka en hållbar produktion, genom inkomsten från Golden Palm kan arbetarna komplettera sin familjs inkomster och förbättra sin levnadsstandard. Majoriteten av arbetarna är enda inkomsttagare för sina familjer. Golden Palm och deras partners betalar producenterna i förskott.

Arbetarna för Golden Palm får gratis sjukvård, pension, subventionerade måltider och bidrag till skolavgifter. De har även fått möjlighet att renovera sina hus. Deras barn ges tillgång till extra utbildning i bl.a. engelska.

 

Till alla de människor som hjälper oss säger vi: fortsätt med att hjälpa oss eftersom vi behöver ert stöd. Handeln är den bästa formen av stöd och det lockar fram självkänslan hos en individ för att få dem att stå på egna fötter.”

– Ravi Jayawardena, Golden Palm, Sri Lanka.

 

Importör: The House of Fair Trade

Butiker: Fair Trade Återförsäljare

 

Golden Palm

Produkter

Produkter

Golden Palm tillverkar bl.a. träleksaker som är mycket populära för barn i alla åldrar. Produkterna importeras till Sverige av WFTO-medlemmen The House of Fair Trade och finns att köpa i bl.a. Världsbutiker och Fair Trade Shop.